Secara ringkas penggunaan Sistem Saku adalah seperti berikut: 

Pendaftaran: 

  1. Sila klik pendaftaran baru di halaman login.
  2. Sila pilih samada anda ingin berdaftar sebagai Penghuni Berdaftar (yang berurusan dengan BPH) atau Wakil Penghuni (suami/isteri/anak) kepada Penghuni berdaftar.
  3. BPH akan melakukan pengesahan kepada permohonan Penghuni Berdaftar, atau Penghuni Berdaftar akan meluluskan permohonan Wakil Penghuni.
  4. Jika permohonan diterima, anda boleh mula menggunakan sistem Saku untuk membuat aduan online.
     

Manual penggunaan sistem saku boleh dimuat turun untuk panduan bagi memudahkan pengguna memahami sistem saku.